چرا سرمایی هستین؟

• کمبود و یا فقر آهن: سرد بودن دست و پا شایع ترین علامت فقر آهن است.
• کمبود ویتامین ب ۱۲: کمبود این ویتامین نیز می تواند باعث سردی، بی حسی و کمبود انرژی شود. 
• مشکلات تیروئید: کمبود تیروئید باعث می شود. متابولیسم بدن به هم ریزد و در نهایت فرد احساس سرما می کند.
• وزن کم بدن: سوخت و ساز بدن را نیز کند می کند، درنتیجه باعث احساس سرما می شود.
• خستگی مزمن: خستگی مزمن ناشی از کم خوابی منجر به کاهش سوخت و ساز بدن می شود و درنتیجه در تمام طول روز احساس سرما می کنید.
• کم آبی بدن: هنگامی که بدن به اندازه کافی آب دریافت نکند، گردش خون به طور موثر صورت نمی گیرد و درجه حرارت بدن کاهش می یابد. 
• مصرف ناکافی چربی: رژیم های غذایی بسیار کم چرب نیز احساس سرما در اندام ها را به همراه دارند.