دلیل سوزن سوزن شدن نوک انگشتان

• كم‌ خونی
• اختلالات قند خون
• فشارهای عصبی
• انسداد عروق
• بالا بودن چربی و كلسترول خون
از دلایل سوزن سوزن شدن نوک انگشتان است❕
در بیماری كم‌ خونی به علت كاهش تعداد گلبول‌ های قرمز تبادل اكسیژن و دی ‌اکسید كربن بین سلول‌ ها و خون دچار اختلال می ‌شود.
اصلی ‌ترین عنصر به كار رفته در ساختمان گلبول‌ های قرمز، آهن است و آهن باید از طریق مواد غذایی به بدن برسد. 😊