خواص عصاره برگ درخت زیتون

عصاره برگ درخت زیتون دارای خواص:
کاهش فشار خون
• چربی خون
• بهبود عملکرد عروقی
• کاهش التهاب عمومی
• ضدباکتریایی
 ضدالتهابی 
• آنتی اکسیدان است
می توانید با مشورت و نظارت پزشک متخصص از آن برای کاهش فشار خون در کنار سایر درمان های موجود استفاده کنید.