علت پف کردن چشم ها بعد از خواب

علت عمده ی پف زیر چشم حبس مایعات (یا ورم خفیف) است، که معمولا در بسیاری از افراد مشاهده می شود و در غالب اوقات بی خطر است.
با وجود این، گاهی اوقات پف زیر چشم می تواند دلایلی مهم تر و عمقی تر داشته باشد.

• مصرف بیش از اندازه ی سدیم
برای متعادل کردن سطح این ماده در بدن، باید به اندازه ی کافی آب بنوشیم و مصرف نمک را در رژیم غذایی مان محدود کنیم.

• کمبود پروتئین
کمبود پروتئین در خون که ممکن است ناشی از سوء تغذیه یا بیماری های کبدی یا کلیوی باشد، می تواند باعث ایجاد تورم در بدن شود.

• اختلال در عملکرد کلیه
این وضعیت به دلیل ناتوانی کلیه ها در دفع سدیم اضافه ی خون رخ می دهد.

• مصرف زیاد کربوهیدرات ها
رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا به ترشح بیش ترِ انسولین و باقی ماندن سدیم در بدن منجر می شود