راه های جلوگیری از درد پهلو هنگام دویدن

• قبل از دویدن، حرکت کششی انجام دهید 
(دست راستتان را بالا ببرید و سپس نیم تنه تان را به سمت چپ خم کنید و 30 ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای طرف دیگر نیز تکرار کنید. )

• لب هایتان را غنچه کنید 
برای جلوگیری از درد پهلو قبل از اتفاق افتادن، بر الگوی تنفستان تمرکز کنید. مطمئن شوید که در هنگام دویدن، آهسته دویدن یا پیاده روی، از طریق دهانتان دم و بازدم انجام می دهید،
و هرگز نفستان را نگه نمی دارید.
یک روش برای جلوگیری از درد پهلو و کاهش آن در طول گرفتگی، جمع کردن لب ها در هنگام نفس کشیدن است، زیرا این کار به شما کمک می کند بر تنفس عمیق، تمرکز کنید. 

• آب کافی بنوشید 
شما به ازای هر 15 دقیقه ورزش به 0.1 تا 0.2 لیتر آب نیاز دارید. کم آب شدن بدن باعث کمبود اکسیژن در عضلات شما می شود.

• وعده های غذایی قبل از تمرین را کوچک در نظر بگیرید 
حداقل سه ساعت قبل از ورزش، از خوردن وعده های غذایی سنگین اجتناب کنید. اگر برای افزایش انرژی تمرینتان به یک خوردنی کوچک نیاز دارید، یک ساعت قبل از تمرین، یک میان وعده سبک بخورید.