نبض ما، درست می زند؟

“نبض ما” یکی از مهم ترین نشانه ها و علائم پزشکی است. معمولا به عنوان اندازه ضربان قلب شناخته می شود. نبض، اندازه گیری حیاتی سرعت قلب می باشد. 
یک نبض بسیار پایین به همراه سرگیجه می تواند باعث شوک شود و به شناسایی خون ریزی داخلی کمک کند. 
در مقابل، یک نبض بسیار سریع و تند، به بیماری های قلبی عروقی و فشار خون بالا اشاره می کند. 

ضربان چیست، چرا مهم است و راحت ترین راه برای پیدا کردن و اندازه گیری ضربان چیست؟ 
• زمانی که قلب می تپد، شریان ها منبسط و منقبض می شوند. این همان ضربان است.
• راحت ترین نقاط برای اندازه گیری ضربان روی مچ دست یا گردن میباشد.
• یک ضربان سالم بیت 60 تا 100 ضرب در دقیقه میباشد.

🔸گرفتن نبض دست 
یک دست خود را  بچرخانید ، به طوری که کف آن بالا باشد.
از دست دیگر استفاده کنید و دو انگشت را به آرامی روی شیار ساعد قرار دهید ، پایین تر از برآمدگی مچ دست و حدود یک اینچی مبنا انگشت شست.درصورتی که به درستی این روش را انجام دهید، باید ضربان تپش قلب خود را احساس کنید. نبض به روشی مشابه در زیر گردن نیز قابل اندازه گیری می باشد. به آرامی شیار نرم هر طرف از حلق را لمس کنید.

🔸ضبط کردن نبض ما
زمانی که ضربان ها پیدا شد، بی حرکت ایستاده و مراحل زیر را انجام دهید:
از یک ساعت دستی یا دیواری با دست دیگر استفاده کنید، یا به یک ساعت نگاه کنید.
در طی دوره یک دقیقه ای یا سی ثانیه ای ، تعداد تپش ها را بشمارید.
 
🔸اندازه گیری معمولی تپش قلب
قلب باید به طور پیوسته بتپد، با مکثی معمولی بین هر انقباض، پس نبض نیز باید پیوسته باشد.
به عنوان یک قانون عمومی، افراد بالغ ضربان قلب ثابتی بین 60 تا 100 تپش در دقیقه (bpm) دارند. عموما، افراد دارای شرایط فیزیکی مساعد تر، ضربان قلب پایین تری نسبت به افرادی که تمرین نمی کنند دارند.
با این حال، این موضوع طبیعی است که نبض ما به خاطر جا به جایی، فعالیت و تمرین کردن، استرس، هیجان و ترس متغیر باشد.
اگه شما احساس می کنید که تپش قلب شما خارج از ریتم و با سرعت پایین تر از 40 bpm و یا بالاتر از 120 bpm می تپد و این نکته هنگام گرفتن نبض قابل احساس می باشد، حتما با یک دکتر در میان بگذارید.
شما همچنین ممکن است احساس کنید که قلب شما یک ضربان انجام نداده یا “پرش” داشته است، یا یک ضربان اضافی وجود داشته است. به یک ضربان اضافی، ضربان نابجا میگویند. ضربان های نابجا بسیار متداول هستند، معمولا خطرناک نیستند و به هیچ درمانی نیاز ندارند.