HI-AH35

بخورسرد آلتراسانیک

:: AIR HUMIDIFIER ::
. مخزن 3/5 لیتری نیمه شفاف 
. چراغ شب 7 رنگ
. چرخش 360 درجه سری خروجی مه 
دارای فیلتر جهت ازبین بردن رسوبات آب
. ازبین برنده باکتری ها وویروس های موجود در آب قبل از تولید بخار 
. جذب کننده گرد و غبارمعلق در هوا
. جذب کننده انواع دود سیگار و دیگر بوهای ناخوشایند
. خاموش شدن خودکار به محض اتمام آب مخزن 
. دارای مخزن مجزا برای روغن خوشبوکننده
. شامل 1 شیشه 5 میلی لیتری روغن خوشبو کننده به عنوان هدیه