HI-SM120

ماساژور گردن و شانه

:: NECK & SHOULDER MASSAGER ::

. مناسب برای افرادی که مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می کنند
. مناسب برای افرادی که مدت طولانی در یک موقعیت و حالت باقی می مانند
مناسب برای افرادی که از بی خوابی ناشی از تنش های عصبی رنج می برند 
مناسب برای افرادی که گرفتگی گردن، شانه و یا کوفتگی عضلانی دارند
مناسب برای افرادی که درد گردن یا شانه دارند و در هر دو دست احساس بی حسی می کنند